icon

0553 833 96 79 - 0553 833 94 57

0312 925 14 22
inancegitim@gmail.com

icon

Ankara, TÜRKİYE
Maltepe Mah Necatibey Caddesi 74/15 Çankaya


EĞİTİM : UYGULAMA

SÜRE : 2 GÜN 16 SAAT UYGULAMA

BELGE : RİCCON

SINAV : ÖDEVLENDİRME

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Çocuk Resimlerini Yorumlamak
Çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini takip etmek ve olası sorunları önceden fark etmeye çalışmak psikolojinin önemli konularından biridir. Psikolojik sapmaların erken fark edilerek müdahale edilmesi, sonradan oluşabilecek büyük sorunları önlemek için önemli olduğu psikoloji biliminde genel olarak kabul görülmüştür. İster Türkiye’de ister diğer ülkelerde olsun, çocukların gelişimini takip etmek birçok alanın yakından ilgilendiği bir konudur. Psikologlar, pedagoglar gibi çocuklar ile çalışan tüm uzmanların görevlerinden biri çocuk gelişimindeki “normal” ve “ anormal” gelişmeleri yakından takip etmektir.

Özellikle çocuklar ile çalışma sırasında resim tekniği ile çocuk hakkında bilgi almak oldukça yaygındır çünkü küçük yaşlarda çocuklar duygularını sözel olarak değil resim ile daha rahat ifade etmektedirler. Çocuğun resimlerinden çocuğun iç dünyası ve büyüme süreci hakkında önemli bilgiler alınabilir. Bu eğitimin amacı uzmanlara çocuk resimlerini analiz edebilme ve resim yolu ile bireyi tanıma becerileri kazandırmaktır. Kursta “Bir İnsan Çiz”, “Aile Resmi Çiz” testi gibi Türkiye’de yaygın olarak kullanılan testlerin yanı sıra Sultanberk Halmatov tarafından Rusçadan Türkçeye çevrilen “Var olmayan hayvan çiz” ve “Kaktüs çiz” testi gibi testlerin uygulama ve yorumlama becerileri de öğretilecektir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ 
ÇOCUK VE RESİM
Resim çocuğun dünya ile iletişimini sağlar. ifade edemedikleri duygu ve düşüncelerini çizdikleri resimler yoluyla yansıtırlar. Çocuklar farkında olduğu ya da olmadığı duygu ve düşüncelerini resimle daha iyi anlatabilir.Resim çoğu zaman bilinçaltının bir yansımasıdır. Resim ve çocuk birbirini tamamlayan ve sürekli değişen dinamik olgulardır. Resim, psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir ölçüttür.Çocuk kalemle buluşması ile ana şekiller başlar.Resimlerde ana şekiller evrenseldir.
Bir İnsan Çiz Testi
Aile Resmi Testi
Hayali Hayvan Çiz Testi
Test “Kaktüs Çiz”
Ev-ağaç-insan

Çocuk çizimlerinin yorumunda kâğıdın bölümleri de önem kazanmaktadır.
Üst kısmı
Alt kısmı
Ortası
Sol tarafı
Sağ taraf
Eksik Bırakılan veya Küçük Çizilen Vücut Parçalarının Anlamı
Eller, Kollar, Bacaklar ve Ayaklar
Kulak, Burun ve Ağız
Abartılı Çizilen Vücut Parçalarının Anlamı
Baş
Ağız
Gözler
Kulaklar
Burun
Eller
Ayaklar
Cinsel Organlar
Dişler
Kollar
Ev Çizimlerinin Yorumu
Yuvarlak Ev- Kare Ev
Çatı
Duvarlar
Pencereler
Lamba
Ön Kapı
Merdiven
Baca
Çocuk Çizimlerinde Doğa figürleri
Güneş Figürü ve Bulutlar
Çiçek Figürü
Ağaç Figürü
Hayvanlar

‼
‼

Çocuk Resimlerinin Analizinde Uzmanların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
1-Çocuğun cinsiyeti
2-Çocuğun yaşı
3-Çocuğun ailede kaçıncı çocuk olduğu
4-Çocuğun genel tutum ve davranışları
5-Çocuğun sosyo-kültürel ortamı
6-Çocuğun gelişim özellikleri ve zeka seviyesi
7-Çocuğun varsa engellilik durumu
8-Çocuğun ailesinin ekonomik durumu
9-Çocuğun aile içi ilişkileri
10-Çocuğun okul başarısı
11-Çocuğun arkadaşları ile olan ilişkisi
12-Çocuğun varsa uyum ve davranış sorunları
13-Çocuğun şu anki ruh hali
14- Tek resimden yola çıkarak yapacağımız bir değerlendirme bize hatalı sonuç verebilir. Çocuğun diğer resimlerine de dikkat etmeli ve toplu bir değerlendirme yapılmalıdır.
15-Çocuğun ilgi alanı
16-Çocuğun medya ile ilişkisi
17-İçinde bulunulan mevsim
 Resim analizi öncesinde mutlaka çocuğa ve ailesine ait anemnez alınmalıdır..

NOT: Analiz sonrasında çocuğa teşekkür edilmelidir. Analize ilişkin elde edilen veriler anne-baba ile paylaşılırken çocuk bu ortamda bulunmamalıdır. Ya odanın özel bir bölümüne ya da güvenli bir yere alınmalıdır.

Çocuk resimlerinin yorumlanması aşamasında, dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:
1- Uzman resmi yorumlamaya geçmeden önce kendisine resmi görünce ne hissettiği sorusunu yöneltmelidir.
2-Çocuğun renk seçimi
3-Çocuğun çizgileri (Kalemi ne kadar bastırarak çiziyor? Çizgileri nasıl? gibi)
4-Çocuğun verilen yönerge doğrultusunda mı yoksa istediği bir konuda mı resim yaptığı
5-Çocuğun resmi yalnız mı grup içinde mi yaptığı
6-Çocuğa resim yapması için verilen süre
7-Çocuğun resim yapmaya ilgisi/ilgisizliği
8-Resim yapımı için gerekli materyallerin zenginliği
9-Resim hakkında çocukla konuşmak
10-Resimlerin boyutu
11-Resmin kağıt üzerindeki yerleşimi
12-Çocuğun resim çizim temposu

batıkent diş hekimi mide botoksu Biber hapı orjinal Orjinal lida Maurers sipariş
WhatsApp WhatsApp Hattı