icon

0553 833 96 79 - 0553 833 94 57

0312 925 14 22
inancegitim@gmail.com

icon

Ankara, TÜRKİYE
Maltepe Mah Necatibey Caddesi 74/15 Çankaya


Masal Terapisi nedir?

Masal ve hikayeler aracılığı ile çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel terapi türüne “masal terapisi” denir. Masal terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini gösterdikleri ile ortaya koymalarını amaçlar. Masal terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu masal dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun masal dilini konuşur. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişimlerine ulaşmaları hedeflenir.

-Çocuğum Masal Okuyarak yardım sağlayabilir mi?

Çocuklar kendi duyguları ve yaşadıkları olaylar hakkında yetişkinler gibi konuşamazlar. Aynı zamanda tecrübe ettikleri olayları yetişkinler gibi düşünerek anlamlı hale de getiremezler. Bu yüzden yetişkinler için uygulanan konuşma terapileri şekli çocuklara uygulanamaz. Ancak çocuklar için masal, kendilerini ve tecrübelerini ifade etmenin en doğal yoludur. Çocuklar, davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, endişelerini, çaresizliklerini, hayal kırıklıklarını masallarla dışa vurur ve deneyimlerini masallar anlatırlar.

-Çocuğum MasalTerapisi ile hangi problemlerini çözebilir?

Travmalar ve İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel)

Bağlanma sorunları / Zorlu Doğum

Ayrılık Anksiyetesi

Uyku, yeme ve tuvalet problemleri

Enürosiz (alt ıslatma) /Enkopresiz (kaka tutma- yapma zorlukları)

Kaygılar ve Korkular / Fobiler ve Tikler

Seçici dilsizlik / sessizlik

Ailevi yaşantıdaki değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.)

Boşanma sonrası adaptasyon sorunları

Kardeş kıskançlığı / Davranışsal gerileme

Evlatlık alınma / edinilme durumu

Okula başlama ve uyum sorunları / Davranışsal problemler

Saldırganlık / Öfke veya Zorbalık, saldırıya uğra(t)mak

Düşük öz-benlik saygısı / Sosyal içe kapanıklık

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik)/ Dürtüsellik

Tıbbi nedeni olmayan bulantılar/baş ağrıları,

İletişim problemleri / Sınır koyma sorunu,

Gecikmiş gelişim / Fiziksel yetersizlikler

-Masal Terapisi çocuğuma neler kazandırır?

Masal terapisi sürecinde çocuklar, kendileri ve etraflarındaki dünya ile kurdukları ilişkiler hakkında, negatif olarak tecrübe ettikleri yoğun duygusal olayları masal sırasında ifade ederler. Eğitimli bir masal terapistinin yardımı ile çocuklar masal içinde yeniden yaratılan bu deneyimleri değiştirme fırsatı bularak sorunlarına daha sağlıklı çözümler üretirler. Böylece masal terapisi sürecinin sonunda çocuklar, başkalarıyla iletişim kurmayı, duygularını ifade etmeyi, davranışlarını düzeltmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve başkalarıyla ilişki kurmanın çeşitli yollarını öğrenirler.

Masal terapi süreci, sadece yaşadıkları zor duygularıyla başa çıkmalarına ve kendi kendilerine çözümler bulmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi kendilerine saygı duymayı, duygularını ifade etmeyi, kendileri için sorumluluk almayı, problemlere karşı yaratıcı ve becerikli olmayı, yeni sosyal beceriler geliştirmeyi ve başkalarına karşı empati kurmayı da öğretir.

Masal Terapisti Kimdir ?

Masal terapisti 3-13 yaş arası çocuklarla genelde karmaşık yaşam olayları ve psikolojik zorluklarından şikayetçi vakalarla çalışmaktadır. Depresyon, anksiyete, öğrenme güçlüğü ve Dikkat eksikliği hiperaktivite gibi psikolojik sorunları ya da yaşam olaylarından kaynaklanan zorluklar, taciz(abuse), aile içi şiddet, travma, büyük felaketler, ailenin dağılmasıdır. Masal terapisti çocuğa iç görü kazanması, içsel çatışmalarının azalması ve duygusal kökenli okuma-yazma zorlukları ile başa çıkmasında yardımcı olur.

Terapide İzlenen Yol Nelerdir ?

Çocuğun ebeveyni ile görüşerek ve klinik tanının takipçisi olmak adına çocuğun öyküsünün tamamına ulaşılır. Bu bilgilere dayanarak uygun bir tedavi biçimi seçilir.Durumla ilgili bilgiler ışığında yönlendirmeli(direktif) ya da yönlendirmesiz(non-direktif) bir yaklaşım kullanılır. Tüm vakalarda tedavi çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanır ve çocukla bir kontrat yapılır.

Bir Çocuğun Ne Kadar Süre Masal Terapisi Alması Gerekir ?

Çocuktan çocuğa değişir bu sure ayrıca bu sürenin uzunluğu ya da kısalığı çocuğun yaşadığı travmanın ciddiliği ve çocuğun olayı nasıl algıladığına göre değişiklik göstermektedir.

Masal Terapisi ile Çocukla Evde Masal Okumanın Farkı Nedir ?

Masal terapisi masal odasında empati, kabul ediliş ve anlayış havasını oluşturabilmek üzere eğitim almıştır. Masal terapisi masal ile aynı şey demek değildir. Masal terapisi çocukların hayat şartlarına doğal olarak verdiği reaksiyonları ortaya dökmesine imkan verir. Masal terapistinin varlığı çocuğun kendini Kabul edilmiş ve anlaşılmış olarak hissetmesine ve kontrol hissini veya zor durumların farkına varabilmesine uygun ortam sağlar.

Masal Terapisinin Yararları

Çocuğun duygularını ifade etmesini kolaylaştırır,

Kendine güveni ve duygusal yeterliliğin değerini arttırmak,

Çocuğun yaşamındaki travmatik olayların yarattığı anksiyeteyi azaltmak,

İnsanlar arası ilişkilerde sağlıklı bağlar yaratır ya da bu ilişkileri arttırır,

Yerinde ve uygun davranmanın değerini arttırır.

Masal Terapisinde Yarar Sağlanan Vakalar

Ailede yaşanan çatışma,  boşanma yada ayrılık ile ilgilenen çocuklar,

Duygusal, fiziksel yada cinsel tacize uğramış çocuklar,

Evlat edinilmiş çocuklar,

Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile uğraşan çocuklar,

Aile içi şiddet gören çocuklar,

Kronik hastalık ile uğraşan çocuklar,

Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklar,

Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklar,

Ayrılık anksiyetesi yaşayan çocuklar,

Aşırı utangaçlık yaşayan çocuklar,

Düşük benlik saygısı olan çocuklar,

Öğrenme güçlüğü yada diğeri okul problemleri yaşayan çocuklar,

Tıbbi bir nedene bağlı olmayan baş ağrıları yada mide ağrıları gibi fiziksel semptomlar yaşayan çocuklar,

Takıntılı cinsel davranışı olan çocuklar

Özgüven problemleri yaşayan çocuklar,

Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar,

Sınır koyamayan ailelerin çocukları,

Otorite sıkıntısı olan çocuklar

Masal Terapisi Uygulamaları

Masal terapisi deneyimsel yöntemler ve bilişsel terapi teknikleri kullanılır. Çocuklarla yeniden masal yazma, teröpatik dille yazılmış masalları okuduktan devamında analizler yapmak ve bilinen masalları değiştirerek yeni masallar oluşturma…

PSİKO-düzeltme masalları

MASAL ANLATMA VE KOMPOZİSYON

Masal Çizimi

Kuklaların Üretimi

Masal Terapi Teşhisi

Kum Terapisi

sahne analizi

 optik illüzyon

 masalların yeniden yazımı(137masal),olumsuz figürü çıkarma

EĞİTİM :UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

 SÜRE: 2 AY 80 SAAT TEORİK 24 SAAT UYGULAMA

BELGE : RİCCON – MASAL TERAPİSTLERİ DERNEĞİ

batıkent diş hekimi mide botoksu Biber hapı orjinal Orjinal lida Maurers sipariş
WhatsApp WhatsApp Hattı